arena DESIGN 2012 – design zrównoważony, 05-08.03.2012, Poznań, MTP, www.arenadesign.pl