Co to jest downgrade w hotelu?

Downgrade w hotelu to sytuacja, w której dochodzi do obniżenia standardu oferty hotelowej względem tej, którą pierwotnie rezerwował klient. Gość hotelowy z określonych przyczyn dostaje pokój o obniżonych standardach względem swoich oczekiwań, np.: w zakresie wielkości czy wyposażenia hotelu. Jest to generalnie sytuacja, której hotel stara się unikać, ale jednak może wydarzyć się i z punktu widzenia hotelu, jak i klienta powinniśmy być na to przygotowani.

Hotel co do zasady dąży do tego, aby zaspokoić wszystkie potrzeby klienta, zwłaszcza w zakresie oferowanego standardu. Rezerwacja klienta jest dla niego informacją, czego oczekuje gość. Jeśli z określonych przyczyn hotel nie jest w stanie tego zapewnić, to w pierwszej kolejności dąży do zapewnienia analogicznych, niepogorszonych warunków. Jeśli nie jest w stanie tego zagwarantować to decyduje się na omawiany downgrade – spełnienie minimalnych wymagań, odpowiadających klientowi, ale jednak odbiegających od pierwotnych.

Jeśli więc dojdzie do tzw. downgrade w hotelu to należy to przeprowadzić w odpowiedni i zadawalający obie strony sposób.

Najczęstsze przyczyny zaistnienia downgrade w hotelu?

Hotel dąży do minimalizowania ryzyka wystąpienia takiej sytuacji. Są jednak sytuacje nadzwyczajne, czy też trudne do przewidzenia, losowe. Mowa tu głównie o problemach technicznych, przepełnieniu hotelu (niespodziewani dodatkowi goście), niespodziewanym remoncie itp.

Downgrade w zakresie wyposażenia hotelu

Nierzadko sytuacja downgradu dotyczy samego wyposażenia hotelu. Gość otrzymuje pokój, w którym standard wyposażenia zostaje obniżony. Zazwyczaj chodzi o jakość, komfort i stylistykę mebli, łóżka hotelowego, aranżację określonych stref pomieszczenia hotelowego – wypoczynkowej (kanapa, TV), miejsca do pracy (biurko, stosowne oświetlenie) oraz o wyposażenie łazienki czy części kuchennej (np.: brak mini baru). 

Jak powinien zachować się hotel w sytuacji downgrade?

Najważniejsza jest efektywna komunikacja pomiędzy personelem hotelu a gościem. Klientowi należy się wyjaśnienie, wskazanie przyczyn zaistnienia takiej sytuacji, a także omówienie zaproponowanego rozwiązania.

Personel powinien odpowiedzieć kompleksowo na wszystkie pytania i obawy gościa. Najważniejszym jest wypracowanie kompromisu, satysfakcjonującego rozwiązania.

W ramach downgrade hotel często oferuje rekompensaty. Mogą mieć one następującą postać:

– obniżenie ceny pobytu, przyznanie rabatu;

– dodatkowe usługi;

– bezpłatne wyżywienie 

– korzyści do wykorzystania w przyszłości.

Zobacz również inne artykuły:

Pufadesign

Odpowiedz


*